Οδός:

Ίωνος Δραγούμη 49

Τηλ:

2310 54 40 40 & 2310 53 47 22

Fax:

2310 50 02 62

E-mail:

loukoumia.papadopoulos@hotmail.com

Facebook:

loykoymia.papadopoylos